arrow-duo-o

Van e-mailmarketing naar één connected digital experience voor Huiskes-Kokkeler

Webstores helpt dealerorganisaties zich toekomstbestendig te positioneren in een dynamische branche, met een gebruiksvriendelijk digitaal platform en slimme tools voor relevante, gerichte marketing

triangles-pattern
deployteq-email-marketing

Inspelen op een snel veranderende markt

In een automotive markt die snel en ingrijpend verandert, is relevante en onderbouwde marketing op basis van data belangrijker dan ooit. Voor marketeers is het een uitdaging om op het juiste moment de juiste boodschap onder de aandacht te brengen, bij bestaande én potentiële klanten. Relevante data worden gefragmenteerd bewaard, in allerlei verschillende systemen. Met behulp van Deployteq zorgt Webstores dat data in één systeem samenkomt. Het benaderen van verschillende doelgroepen wordt zo een kwestie van minuten. Marketing automation met Deployteq is daarmee dé ultieme tool om het contact met klanten vanuit relevantie te verbeteren en de klantrelatie beter dan ooit te managen en te bestendigen.

De dealerwebsite als centraal punt voor de eindgebruiker

De autobranche is van oudsher traditioneel ingericht en, op het eerste gezicht, vandaag de dag niet heel anders dan tien jaar terug. De digitale systemen die destijds gebruikt werden in de showroom, in de werkplaats en op de marketingafdeling, zijn anno nu nog steeds in gebruik. Toch is er ook veel veranderd. In het afgelopen decennium heeft Webstores veel automotive partners geholpen met het koppelen van al deze systemen binnen een digitaal platform, met de dealerwebsite als centraal punt voor de eindgebruiker. 
 

Markt in beweging

De digitale ontwikkelingen en de acceptatie daarvan in de automotive branche volgen elkaar momenteel in hoog tempo op. Covid-19 fungeerde daarbij als katalysator, die op digitaal gebied een enorme versnelling teweeg heeft gebracht. Gevolg is een branche die volop in beweging is, maar tegelijkertijd ook onder druk staat. Autofabrikanten zien steeds meer kansen om rechtstreeksq zaken te doen met consumenten, gedreven door de noodzaak om ingrijpende investeringen voor elektrificatie terug te verdienen. Nieuwe verdienmodellen, leaseconstructies en abonnementsvormen voor bepaalde features zorgen dat de dealer als tussenpersoon steeds vaker wordt overgeslagen. Voeg daarbij een stroom nieuwe toetreders vanuit onder andere China, en de consument heeft meer opties dan ooit.

triangles-pattern

Deployteq als kloppend hart van een toekomstgerichte dealerorganisatie

Binnen deze marktontwikkelingen en nieuwe digitale mogelijkheden is het voor dealerorganisaties cruciaal om zich sterk en herkenbaar te positioneren. Een digitaal platform speelt daarin een centrale rol, maar voor echte relevante klantenbinding, waarin de klant en zijn actuele behoeften centraal staat, is meer nodig.

Een veelheid aan verschillende systemen voor voorraadbeheer, garagebeheer en relatiebeheer maakt het uitdagend om deze technisch aan elkaar te koppelen tot één platform. ‘Maak dat het werkt’ is echter één van de vijf basisprincipes van Webstores. Als digital partner is Webstores al meer dan twintig jaar gespecialiseerd het bij elkaar brengen, verrijken en goed presenteren van data binnen een gebruiksvriendelijk digitaal platform.

Een logische vervolgstap is het verrijken van dit platform met een slimme marketing automation oplossing zoals Deployteq. Eén centrale plek voor alle relevante data, als kloppend hart van het digitale automotive landschap. Van klant- tot autogegevens, onderhoud en garagebezoek, tot marketinguitingen en gedrag op het platform. Alles is gekoppeld, direct toegankelijk en continu up-to-date.

triangles-pattern

Specifieke automotive componenten

Webstores heeft aanvullend hierop speciale automotive componenten ontwikkeld om de integratie met interne systemen zoals Keyloop, het digitale platform en Deployteq mogelijk te maken.

Zo wordt het voor dealerorganisaties mogelijk om vanuit één omgeving, zonder afhankelijkheid van andere afdelingen, razendsnel slimme selecties en gepersonaliseerde multi-channel campagnes te ontwikkelen en te versturen. Deze gebruiken meerdere databronnen en zijn volledig in lijn met de uitstraling van het digitale platform. De time-to-market van idee naar uitvoering wordt hierdoor teruggebracht tot minuten, waar dit voorheen dagen kostte of zelfs helemaal niet mogelijk was.

Duurzame klantrelatie vanuit relevantie

Een relevante boodschap, herkenbaar vormgegeven volgens de eigen huisstijl, is daarmee eenvoudig op te stellen en te verspreiden via e-mail of andere kanalen. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor cross- en upsell, het activeren van slapende klanten en het voortdurend actualiseren van de database. Maar ook bij het efficiënt vullen van de werkplaatsplanning kan Deployteq een cruciale rol vervullen.

Zo wordt elk contactmoment met een bestaande of nieuwe klant onderdeel van een groter, kloppend geheel: een efficiënte, prettige en duurzame klantrelatie. Waarin de klant niet alleen maar ongevraagd benaderd wordt met commerciële boodschappen, maar relevante informatie ontvangt op het juiste moment.

triangles-pattern

Meerwaarde van Deployteq in het digitale landschap van Huiskes-Kokkeler

“Dit is echt uniek in de markt. We kunnen nu het beste uit onze data halen zonder dat daar heel veel partijen voor nodig zijn. Webstores zorgt ervoor dat het mogelijk is, wij hebben maar één partij waar we mee moeten schakelen.” – Jorn ter Huurne, online marketeer Huiskes-Kokkeler

“We brengen informatie uit veel verschillende bronnen bij elkaar en kunnen op basis daarvan gerichte campagnes bedenken en inrichten. En dat kost veel minder moeite, omdat dat grotendeels geautomatiseerd kan worden. Met dit platform kunnen we echt beter en relevanter communiceren. Veel grootschaliger dan voorheen.” – Jorn ter Huurne, online marketeer Huiskes-Kokkeler

deployteq-huiskes-kokkeler

Klaar voor de toekomst in een dynamische markt!

Webstores heeft inmiddels een groot aantal partners in de automotive branche begeleid in de transitie van een stand-alone website naar een digitaal platform. Uitbreiding met een Mijn Omgeving was daarna een logisch vervolg. Doordachte marketing automation vanuit Deployteq is het laatste puzzelstukje dat de kracht van het platform echt kan ontsluiten. Marketing automation met Deployteq is een essentiële tool om bedrijfsdoelstellingen te formuleren, te monitoren en waar te maken. Klaar voor de toekomst in een dynamische markt!

Waarom Deployteq?

1. Relevante communicatie

Persoonlijke en relevante communicatie met de klant, door slim gebruik te maken van alle beschikbare data. Gegevens uit meerdere bronnen worden samengebracht binnen één systeem en zijn van daaruit eenvoudig te combineren in selecties en te gebruiken in campagneflows.

2. Platform integratie

Integratie van het bestaande digitale platform: e-mails worden snel, veilig en betrouwbaar afgeleverd en data wordt opgeslagen. Personaliseren en segmenteren van campagnes en selecties, mede op basis van deze data, wordt daarmee heel eenvoudig.

3. Specifieke selecties

Zelf specifieke selecties maken vanuit CRM en klantgegevens wordt een kwestie van enkele minuten, van simpele selecties op een veld (bijvoorbeeld geboortedatum) tot complexe combinaties van velden.

4. Onafhankelijke campagneflows

Campagneflows bouwen is mogelijk zonder afhankelijkheid van anderen of andere systemen. Alle data zijn in flows te gebruiken met behulp van drag-en-drop functionaliteit.

5. Hyperpersoonlijk targetten

Persoonlijk communiceren: in plaats van één generieke e-mail naar 100.000 ontvangers, gaan er 100.000 specifieke e-mails naar 100.000 ontvangers. Van algemeen (bijvoorbeeld op merkvoorkeur) tot hyperpersoonlijk.

Meer weten?

Neem contact op met Kevin Geerdink

Customer Success Manager

kevin.geerdink@webstores.nl
Kevin Geerdink